ARBEIDSUTVALGET

FUNKSJONNAVNTLF.EPOST
LederLinda Johansen
98088853
lindatheresejohansen@gmail.com
Nestleder
Katrine Kulbotten
40603901 
katrine@lioya.no
SekretærArnhild Holstad41205553arnhildholstad@hotmail.com
Kasserer
Oddleif Almås
91789807
oddleif.almas@gauldalen.no
Styremedlem
Katrine Ustad48159968katrine_ustad@hotmail.com
Vara
Per Kosberg40006150per.kosberg@gmail.com
Vara
Odd Arne Storsve46952093VALGKOMITE

FUNKSJONNAVNTLFEPOST
Leder

Styremedlem


StyremedlemKONTROLLKOMITE

Kjetil Aunøien90958626kjetau@online.no
Mette Storseth95938191
mette.storseth@hotmail.com
Wenche Fagerbekk97592368wenche@gauldalen.no

     


    


       
  


 
     


  


   
  


  


     


  


              
             

Levert av IdrettenOnline