Politiattest


Singsås IL jobber kontinuerlig for at idrettsbanen skal være en trygg arena for alle. Et viktig ledd i dette arbeidet er at alle som jobber barn og unge, samt personer med utviklingshemming, har et særskilt ansvar.

Norges Idrettsforbund har derfor krav om at personer som jobber med disse utøvergruppene skal fremlegge gyldig politiattest.

Les mer om dette her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/drifte-et-idrettslag/organisering/politiattest/ 

På denne siden finner du mer informasjon om ordningen, lovverket, og hvordan du går fram for å søke politiattest.

Hver enkelt må søke om attest selv. Denne skal så fremvises til Singsås IL's ansvarlige for politiattester. Ansvarlig for politiattester i klubben er Elin N.Bakken

Sammen med søknaden, så må du legge ved et skriv som bekrefter formålet med søknaden. Dette vedlegget finner du her:Vedlegg Politiattest.pdf